Seminarium och workshop: Humus economicus och Curating Time – miljöhumaniora, konst och forskning i tider av omställning, 16 februari (online)

Välkomna till seminarium och workshops kring hur miljöhumaniora som nytt ämne kan bidra till omställning och samhällsförändring. På förmiddagen ger vi en bred introduktion till ämnet med inriktning på natur/kulturarv, stadsutveckling, museer och konst. Vi kommer att exemplifiera med internationella utblickar, samt forskning i pågående projekt som tar sig an klimatfrågor på olika sätt. På eftermiddagen träffas vi igen för smakprov på kreativa workshopsövningar, de kretsar kring teman som markkänning, relationer till tid, klimatsorg, samt mellangenerationell etik.

Forskningsprojekten har anknytning till Statens historiska museer (SHM), Stockholms universitet (SU), Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Linköpings universitet (LiU). Seminariet arrangeras gemensamt av de båda Formas-finansierade projekten Humus economicus (SHM/LiU/KTH) och Curating Time/Seedbox (SU/UU).

Medverkande: Christina Fredengren, Janna Holmstedt, Jenny Lindblad, Malin Lobell, Caroline Owman och Karin Wegsjö.

Program: Dagen är uppdelad i moduler, så du kan vara med på allt, eller valda delar.
10.30-12.00 – Seminarium samt samtal.
12.00-13.00 – Lunch
13.00-15.30 – Tre workshops, inklusive kaffepaus.
15.30-16.00 – Gemensam avslutning.

Mer information och fullständigt program kommer inom kort!

När: 16 februari, 10.30-16.00 (CET – Stockholm).
Var: Online (Zoom-länkar kommer att offentliggöras på denna sida senare).
Kontakt: För frågor, skriv till christina.fredengren[at]arklab.su.se eller janna.holmstedt[at]shm.se
OBS: Seminariet kommer att spelas in och sannolikt offentliggöras online, genom att medverka godkänner du dettaA More-than-Human Humanities Research Group