Welcome to hybrid book launch and symposium for this exciting new collection on ecocritical methodologies (in Swedish)!

I vår kommer antologin Ekokritiska metoder ut på Studentlitteratur. Alla intresserade välkomnas till en eftermiddag där antologins författare introducerar olika ekokritiska metoder med korta föreläsningar.

Alla som är på plats i Göteborg är därefter välkomna på releasefest i LIR:s personalrum, plan 6, Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet.

Anmälan till camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Program – Hybridevent

Lokal: J330 på Humanistiska fakulteten, GU

https://gu-se.zoom.us/j/66837509706?pwd=QnpycVFwaTdZeEkvejlaT2t2SmRWZz09

13.15-13.30

Redaktörerna hälsar välkomna (Camilla Brudin Borg, Jørgen Bruhn, Rikard Wingård)

13.30 Ekokritisk rumsanalys (Camilla Brudin Borg, GU)

13.45 Empirisk ekokritik (W.P. Małecki, Wroklaw Univ. & Matthew Schneider-Mayerson, Yale Univ. på engelska)

14.00 Att zooma ut (Björn Billing, GU)         

14.15 Ekonarratologi och metaforanalys (Johanna Lindbo, GU)                                               

Fikapaus 14.30-15.00

15.00 Zoopoetiska och metonymiska läsarter (Amelie Björck, SH)            

15.15 Maktkritik och antropocentriska läckage (Ann-Sofie Lönngren, SH)

15.30 Medforskande ekokritiska litteratursamtal (Martin Hellström, LnU)
15.45 Att läsa naturlyrik utan Naturen (Erik van Ooijen, KAU)                                                   

Kort paus 16-16.15

16.15 Intermedial ekokritik (Jørgen Bruhn & Niklas Salmose, LnU)

16.30 En ekokritik för framtiden går från mening till handling (Cecilia Åsberg, LiU)

16.45 Holistisk metod som ekokritiskt mål (Rikard Wingård, GU)
Avslutningsord

Välkommen på mingelfest från 17.00 i LIR:s personalrum plan 6

I vår kommer antologin Ekokritiska metoder ut på Studentlitteratur. Alla intresserade välkomnas till en eftermiddag där antologins författare introducerar olika ekokritiska metoder med korta föreläsningar.

Alla som är på plats i Göteborg är därefter välkomna på releasefest i LIR:s personalrum, plan 6, Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet.

Anmälan senast den 22 april till camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Program – Hybridevent

Lokal: J330 på Humanistiska fakulteten, GU

https://gu-se.zoom.us/j/66837509706?pwd=QnpycVFwaTdZeEkvejlaT2t2SmRWZz09

13.15-13.30

Redaktörerna hälsar välkomna (Camilla Brudin Borg, Jørgen Bruhn, Rikard Wingård)

13.30 Ekokritisk rumsanalys (Camilla Brudin Borg, GU)

13.45 Empirisk ekokritik (W.P. Małecki, Wroklaw Univ. & Matthew Schneider-Mayerson, Yale Univ. på engelska)

14.00 Att zooma ut (Björn Billing, GU)         

14.15 Ekonarratologi och metaforanalys (Johanna Lindbo, GU)                                               

Fikapaus 14.30-15.00

15.00 Zoopoetiska och metonymiska läsarter (Amelie Björck, SH)            

15.15 Maktkritik och antropocentriska läckage (Ann-Sofie Lönngren, SH)

15.30 Medforskande ekokritiska litteratursamtal (Martin Hellström, LnU)
15.45 Att läsa naturlyrik utan Naturen (Erik van Ooijen, KAU)                                                   

Kort paus 16-16.15

16.15 Intermedial ekokritik (Jørgen Bruhn & Niklas Salmose, LnU)

16.30 En ekokritik för framtiden går från mening till handling (Cecilia Åsberg, LiU)

16.45 Holistisk metod som ekokritiskt mål (Rikard Wingård, GU)
Avslutningsord

Välkommen på mingelfest från 17.00 i LIR:s personalrum plan 6