På svenska

Vi blir till genom varandra. Det är mer uppenbart än någonsin att vi människor finns i naturen och naturen fullt ut i oss, på gott och ont. Samtidigt är det existentiellt laddad vem som räknas som människa och medborgare, eller vad som ska räknas som naturligt eller onaturligt, skyddas eller offras.

Nu omprövas vår världsbild och självbild i forskning och samhälle vad gäller natur och kultur, nya frågor ställs kring etik, politik och rättvisa. Detta kräver nya former av mer-än-mänsklig humanvetenskap. Människor och kultur, humanioras klassiska studieobjekt, måste idag förstås i våra nära relation till teknik och medier, medicin och naturvetenskap, andra djur, organismer och miljöförändringar lika mycket som till historia och social formering. Postdisciplinär genusvetenskap och feministisk teori ligger i forskningens framkant i just dessa sammanhang.

Vid The Posthumanities Hub träffas och utvecklas samtida mer-än-mänskliga humanvetenskaperna. Exempelvis bedriver vi feminist environmental humanities, human animal studies, science and literature studies, medie- och populärkulturstudier, medical humanities, digital posthumanities och cyborg anthropology. För att ta sig an lokalt specifika och världsliga problem, tillsammans. Världens problem bryr sig ju inte om akademiska uppdelningar i discipliner, natur eller kultur – och forskning är social verksamhet.

A More-than-Human Humanities Research Group