Forskande utställning och utställd forskning
19–20 maj 2022, Östergötlands museum, Linköping
Torsdag 19 maj
13.00-13.15
Välkommen
Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum hälsar välkommen.
Per Nilsson och Cecilia Bygdell från FOMU hälsar välkommen till de två dagarna.
13.15-14.15
Om forskning i förhållande till utställning: essäistisk utställning, forskningsbaserad utställning och populärvetenskaplig utställning
Mattias Bäckström, docent i idé- och lärdomshistoria, NTNU Trondheim.
14.30-15
FIKA
15.00-16.15
Verkligheter, Östergötlands museums nya konsthistoriska basutställning
15.00-15.30 Introduktion av Melanie Klein, utställningsproducent Östergötlands museum.
15.30- 16.15 Besök i utställningen på egen hand.
16.15-17.30
The Two Art Histories?! Konstvetenskaplig forskning på museer och universitet
Karin Sidén, docent i konstvetenskap, överintendent och museichef på Prins Eugens Waldemarsudde.
19.00
MIDDAG
Gemensam middag på restaurang Charles Emil, Östergötlands museum. Middagen sker på egen bekostnad (249 kr) och betalas på plats.
Fredag 20 maj
8.30-9.00
Vitterhetsakademiens och Riksantikvarieämbetets bibliotek – en resurs för forskare
Jessica Öhnell och Susanna Strömberg, Riksantikvarieämbetet.
9.00-10.00
Forskning, utställning och skolan
Åsa Thunström, pedagog Forum för levande historia.
10.00-10.30
FIKA
10.30-12.00
Vägen hit, Östergötlands museums nya kulturhistoriska basutställning
10.30-11 Introduktion av Emma Friberg, utställningsprojektledare, Caroline Morgansdotter Blomsten, innehållssamordnare och Per Nilsson, FD forskningsansvarig, Östergötlands museum.
11.00-11.45 Besök i utställningen på egen hand.
12.00-13.00
LUNCH
Lunch på restaurang Charles Emil, Östergötlands museum (på egen bekostnad).
13-14.30
Diskussioner
13.00-14.00 Gruppdiskussioner: Hur samarbetar vi bäst med våra kollegor utställningsproducenter och pedagoger?
14.00-14.30 Redovisning av gruppdiskussioner.
14.30-15.00
Diskussion av dagarna – en personlig reflektion och gemensam diskussion
Sofia Eriksson Bergström, pedagogisk utvecklare och FD i pedagogik, Västernorrlands museum.
Anmälan

Anmälan sker senast 29 april 2022 via länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUvkcXAbDpkqRl2TufgCk6wuNxeuK_2GAoqkyu9Uo5c9fJQ/viewform


Ange vid anmälan om du avser att delta på middagen torsdag kväll och om du avser att äta lunch på fredag (på egen bekostnad). Ange eventuell specialkost.
För praktiska frågor:
Maja Dackland maja.dackland@ostergotlandsmuseum.se
013–23 03 13
För frågor om programmet: Per Nilsson per.nilsson@ostergotlandsmuseum.se
013-23 03 60
Cecilia Bygdell cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se
076-103 77 59
CLAES OCH GRETA LAGERFELTS STIFTELSE