Extended deadline to Aug 15: EKO 2020 Conference – Literature, Environment and Sustainability

Information will follow in Swedish, updated information is available at: https://lir.gu.se/forskning/konferenser/eko-2020-litteraturvetenskap-miljo-och-hallbarhet

Med anledning av Covid-19: konferensen kommer att hållas, antingen på plats i Göteborg eller i en digital version, 3-4 december 2020, men tiden för inlämning av anmälningar och förslag på papers, paneler, workshops eller andra presentationer har förlängts till den 15 augusti 2020.

EKO 2020 – Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet

Litteraturvetenskaplig ämneskonferens vid institutionen för litteratur, idéhistoria och litteratur, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020.

Kring oss har orden “miljö” och “klimat” fått en ny akut klang, och bildar allt oftare prefix till ord som “ångest” och “förnekelse” likaväl som “aktivism” och “smarthet”.

Även inom litteraturvetenskapen vinner forskningsuppgifter som fokuserar på ekologi, natur, miljö, klimat och planetens framtid alltmer mark. Ekokritiska, posthumanistiska och icke-antropocentriska perspektiv driver och kompletterar därtill annan forskning med mål att styra mot en hållbar framtid.

Med konferensen EKO2020 inbjuder vi paperpresentationer, paneldebatter, presentationer och diskussioner som förutsättningslöst inventerar litteraturvetenskapen och dess anknytning till en miljötematik i vid mening.

Litteraturvetenskapen har redan en rik palett med redskap, metoder och frågeställningar som problematiserar människans relationer inbördes såväl som till omgivningen, textens förhållande till verkligheten, kritiska perspektiv som granskar den historiska utvecklingen och teknologierna samt perspektiv som behandlar olika litterära formers estetiska och politiska funktion, för att bara nämna några övergripande fält.

Förutom att framhäva vedertagna metoder, frågeställningar och begrepp i en grönare världs tjänst finns också behov av vetenskaplig förnyelse. Hur kan metoder, frågor och inte minst historieskrivning se ut som bättre utforskar, adresserar och representerar miljö- och hållbarhetsfrågor inom litteraturvetenskapen?

Plenarföreläsare:

Professor Timothy Morton, Rice University, USA, författare till bl.a. Ecology without Nature (2007), Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence (2016), Humankind: Solidarity with Nonhuman People (2017) och Being Ecological (2018) m.fl.

Professor Erin James, University of Idaho, författare till The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives (2015).

Professor Serenella Iovino, gästforskare vid University of North Carolina, Chapel Hill och har gett ut Material Ecocriticism (2014) och är organisatör för EASLCE.

Morton, James och Iovino kommer att vara med oss på digital länk. Efter föreläsningarna kommer det att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsarna. Även andra intresserade kommer att kunna anmäla sig att delta på dessa föreläsningar.

Inlägg kan exempelvis anknyta till något av följande men är inte begränsade till:

• Natur-, miljö- och materialitetsskildringar
• Ekopoesi och topopoetik
• Cli-fi, dystopi och postapokalyptiska visioner
• Utopiforskning
• Idylldiktning
• Miljörättvisa
• Affektstudier
• Miljö och teknologi
• Biosemiotik
• Litteraturens kulturella ekologi och läsarorienterade perspektiv
• Slow research/science
• Ekomarxism
• Postkolonial ekokritik
• Dark ecology
• Blå ekokritik/litterär thalassologi
• Plant narratology
• Ekofeminism, nymaterialism och material ecocriticism
• Human animal & critical animal-studies

Konferensen kommer att hållas vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020 (antingen på plats eller digitalt). Vi välkomnar förslag till papers, paneler, workshops eller andra presentationer senast den 15 augusti 2020. Abstracts på 100-300 ord, inklusive specifikation om tekniska önskemål, skickas till eko2020@lir.gu.se

Doktorandworkshop

I anslutning till konferensen, den 2 december, kommer det att arrangeras en doktorandworkshop med efterföljande postseminarium. Någon av våra keynotes kommer också att medverka denna eftermiddag. Alla doktorander, oavsett litteraturvetenskaplig inriktning, är hjärtligt välkomna.

Deadine för anmälan är den 16 oktober. Frågor skickas till Johanna Lindbo: johanna.lindbo@lir.gu.seYou might also like
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.  
Save settings
Cookies settings